Contact us

Hygienian noudattaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan!

TÜV SÜD -TESTAUSLAITOKSEN KEHITTELEMÄT RIIPPUMATTOMAT HYGIENIAKRITEERIT HOTELLIALALLE

Koronaviruspandemia on iskenyt pahasti matkailualaan ja pysäyttänyt sen lähes kokonaan. Hotellit, hotellivieraat ja matkanjärjestäjät ympäri maailmaa etsivät nyt luotettavia ja riippumattomia hygieniastandardeja, joiden avulla ne voivat tuntea olonsa jälleen turvalliseksi seuraavaa varausta tehdessään.

Kansainvälisesti tunnettu TÜV SÜD -testauslaitos on ensimmäisenä instituuttina kehittänyt yhdessä hotellitietoalan globaalin markkinajohtajan GIATAn sekä digitaalisen hygieniahallinnan saksalaisen markkinajohtajan Flowtifyn kanssa staysafe-merkin, joka asettaa kansainväliset kriteerit hotellihygienialle.

Staysafe-hygieniamerkin perustana on kattava omavalvonnan tarkistuslista, joka sisältää yleisten hygieniastandardien lisäksi konkreettisia suosituksia pandemiatapauksissa ottaen huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO), World Travel & Tourism Council (WTTC) -järjestön sekä Center for Disease Control and Prevention (CDC) -keskuksen ohjeistukset hotellivierailuille.

TÜV SÜD

Miten voin saada staysafe-merkin hotellilleni?

Saat staysafe-merkin toimimalla seuraavasti:

  • Rekisteröidy Flowtifyyn 
  • Syötä GIATA-tunnuksesi
  • Lataa Flowtifyn AUDIT-sovellus iOS:lle tai Androidille älypuhelimeesi tai tablettiisi
  • Tee TÜV SÜDin kehittämä itsearviointi ensimmäistä kertaa

Kuinka kauan staysafe-itsearvioinnin laatiminen hotellilleni kestää?

Kun olet rekisteröitynyt, saat itsearviointiauditoinnin TÜV SÜDin luomilla hotellialan hygieniakriteereillä. Auditoinnin laajuus perustuu GIATA Driveen tallentamiisi tietoihin hotellin varustelusta. Näin jokainen hotelli saa 100-prosenttisesti itselleen mukautetun itsearvioinnin, joka perustuu TÜV SÜDin riippumattomiin hotellialan hygieniakriteereihin.

Kuka näyttää staysafe-merkkini

+ 21 500 muuta myyntikanavaa 74 maassa

Milloin staysafe-merkkini näytetään?

Kun itsearviointi tehdään määräajassa ja ennalta määritelty prosentuaalinen osuus saavutetaan, staysafe-merkki näytetään GIATA Driven kautta 30 päivän ajan yli 21 500 myyntikanavassa 74 maassa. Näin vieraat, perinteiset matkanjärjestäjät, verkossa toimivat matkanjärjestäjät, hakukoneet, matkatoimistot sekä tapahtumien järjestäjät ympäri maailmaa voivat nähdä, että hotellissasi ylläpidetään prosessiohjattua hygieniahallintaa.

Kuvakaappaukset

Lisää turvallisuutta hotellin työntekijöille ja vieraille perustuen staysafe-itsearvioinnin kymmeneen hygieniatoimeen


Hallinto

+

Hotellin hallinto sitoutuu hygieniatoimien noudattamiseen ja osallistuu toimenpiteiden kehittämiseen, toimeenpanoon ja jatkuvaan parantamiseen. Hotelli on määritellyt selkeät vastuualueet ja hygieniasta vastaavan henkilön sekä saattaa hygieniakonseptin toteuttamiseen tarvittavat resurssit saataville. Hallinto varmistaa, että ajankohtaiset lait, määräykset ja velvoitteet ovat tiedossa ja ne pannaan täytäntöön.


Hygieniakonsepti ja vähimmäisetäisyyksien noudattaminen

+

Riskianalyysin perusteella tunnistetaan riskialueet ja laaditaan hygieniakonsepti, joka ottaa huomioon kaikki hotellin alueet ja aktiviteetit, kuvaa selkeästi hygieniasäännöt ja toisiin ihmisiin säilytettävät etäisyydet sekä tarkastaa toimien tehokkuuden.

Hygienian varmistamiseksi sekä hotellin vieraiden ja työntekijöiden suojaamiseksi ryhdytään teknisiin, organisatorisiin ja rakenteellisiin toimiin.


Tiedotus ja kommunikointi

+

Hotellin hallinto sitoutuu avoimeen ja selkeään tiedottamiseen ja kommunikointiin hotellivieraiden ja työntekijöiden kanssa hygieniasäännöistä ja toisiin ihmisiin pidettävistä etäisyyksistä sekä kertoo niistä näkyville paikoille laitettavilla helposti ymmärrettävillä teksteillä, digitaalisten medioiden kautta, henkilökohtaisesti kertomalla ja kuulutuksin.


Hotellivieraiden terveyden suojaaminen ja hygieniatoimenpiteet

+

Vieraiden turvallisuus on kaikkein tärkeintä! Hotellin on kohdistettava hygieniakonseptinsa niin, että vieraiden terveys on aina toiminnan keskiössä. Hygieniakonseptiin kuuluu muun muassa seuraavanlaisia toimenpiteitä: toisiin ihmisiin pidettävät etäisyydet, suun ja nenän peittävien kasvosuojainten käyttäminen yleisissä tiloissa, selkeät pääsysäännöt tiettyihin tiloihin tai henkilömäärien rajoittaminen tietyillä alueilla, tarvittaessa yksittäisten palveluiden tai tilojen rajoittaminen tai sulkeminen kokonaan.


Käsihygienia

+

Säännöllinen käsienpesu on tehokas keino estää taudinaiheuttajien leviäminen.

Hotelli on määritellyt säännöt ja ryhtynyt toimiin, jotta niin työntekijät kuin hotellivieraatkin voivat pestä ja desinfioida kätensä, sekä asettanut alkoholipitoista desinfiointiainetta sisältävät käsidesinfiointiannostelijat tärkeimpien sisäänkäyntien ja vieraiden ja työntekijöiden kosketusalueiden yhteyteen.


Puhdistus ja desinfiointi

+

Yleisten tilojen ja usein kosketettavien pintojen puhdistus ja desinfiointi tehdään tavallista useammin ja tehokkaammin, ja se dokumentoidaan. Hotelli on mukauttanut puhdistus- ja desinfiointikäytäntöjään riskianalyysin mukaisesti, tekee puhdistuksen ja desinfioinnin entistä useammin ja on laatinut desinfiointisuunnitelmat. Vieraan poistumisen jälkeen huone desinfioidaan hygieniasuunnitelman mukaisesti.


Turvallinen ruokailu

+

Hotellivieraiden ruokailu on olennainen osa vierailua ja samalla haastava asia, sillä tällöin tiiviiseen tilaan kokoontuu samanaikaisesti paljon ihmisiä. Hygieniakonseptissa on oltava määriteltyinä toimenpiteet, jotka mahdollistavat hygieenisesti turvallisen ruokailun esimerkiksi ruokailukonseptia muuttamalla, pöytien lukumäärää pienentämällä ja vähimmäisetäisyyksiä noudattamalla, pisarasuojalevyjä asentamalla sekä itsepalvelu- ja noutopöytätarjoilua vähentämällä, jolloin pienennetään elintarvikkeiden kontaminoitumisen vaaraa.


Työntekijöiden terveyden suojaaminen ja hygieniatoimenpiteet

+

Hotellin työntekijöiden on suojattava aktiivisesti itsensä ja hotellivieraat infektioilta. Tämä edellyttää korkeita hygieniastandardeja kaikilla alueilla ja kaikissa toimissa. Hygieniakonsepti määrittelee selkeät toimet, kuten suojaimien (esim. nenä-suusuojan) käytön, selkeät käyttäytymis- ja vähimmäisetäisyyssäännöt oltaessa tekemisissä hotellivieraiden kanssa yleisissä tiloissa, niistämis- ja yskimiskäytännöt sekä käsihygienian. Työntekijöiden on tarkkailtava terveydentilaansa; tarvittaessa ruumiinlämpötila on mitattava ennen töiden alkua.


Työntekijöiden koulutus ja opastus

+

Kaikilla hotellin työntekijöillä on oltava perustietämys hygieniasta sekä tiedot konkreettisista toimista.

Kaikille työntekijöille sekä organisaation johdolle opetetaan voimassa olevat hygieniastandardit ja käyttäytymissäännöt, ja tietoja kerrataan säännöllisesti.

Koulutuksen sisältöön kuuluu hygienian perustietämyksen lisäksi hotellin hygieniakonseptin mukaiset toimet, ja koulutuksen sisältöä mukautetaan senhetkiseen tilanteeseen ja viranomaisten suosituksiin.


Sairastumisepäilyjen ja sairastumisten käsittely

+

Hygieniakonseptissa on määritelty selkeä toimet, miten menetellään ja miten eristys hotellin alueella järjestetään, jos kaikista varotoimista huolimatta hotellivieraalla tai työntekijällä on infektio-oireita.

Epäiltyjen infektiotapausten ilmoittamiseen paikallisille terveysviranomaisille ja tämän jälkeen tehtäville toimille on määritelty toimintamalli.

Twitter

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.
Mehr erfahren

Inhalt laden

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von share.hsforms.com zu laden.

Inhalt laden