Contact us

Προστασία υγιεινής – τώρα πιο επίκαιρη από ποτέ!

ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ TÜV SÜD

Η πανδημία του κορονοϊού έπληξε σκληρά την τουριστική βιομηχανία και σχεδόν την ισοπέδωσε. Τώρα, ξενοδοχεία, πελάτες και ταξιδιωτικοί πράκτορες σε όλο τον κόσμο αναζητούν νέα, αξιόπιστα, ανεξάρτητα πρότυπα υγιεινής για να προσφέρουν ξανά ένα αίσθημα ασφάλειας κατά την επόμενη κράτηση σας.

Μαζί με την GIATA, τον παγκόσμιο ηγέτη της αγοράς πληροφοριών ξενοδοχείων και τη Flowtify, τον γερμανικό ηγέτη της αγοράς για τη διαχείριση ψηφιακής υγιεινής, το διεθνούς φήμης ινστιτούτο δοκιμών TÜV SÜD ήταν το πρώτο ινστιτούτο που ανέπτυξε διεθνή βιομηχανικά κριτήρια υγιεινής σε ξενοδοχεία με την «ετικέτα staysafe».

Η βάση για την ετικέτα υγιεινής staysafe είναι μια ολοκληρωμένη λίστα ελέγχου για αυτοπαρακολούθηση, η οποία εκτός από τα γενικά πρότυπα υγιεινής περιέχει επίσης συγκεκριμένες συστάσεις για μια πανδημία, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) και του Center for Disease Control and Prevention (CDC) σχετικά με τη διαμονή σε ξενοδοχεία.

TÜV SÜD

Πώς μπορώ αποκτήσω την ετικέτα staysafe για το ξενοδοχείο μου;

Μπορείτε να αποκτήσετε την ετικέτα staysafe σε τέσσερα μόνο βήματα:

  • Εγγραφείτε στη Flowtify 
  • Πληκτρολογήστε τον αριθμό ταυτοποίησης σας στη GIATA
  • Φορτώστε την εφαρμογή Flowtify AUDIT για iOS ή Android στο smartphone / tablet σας
  • Πραγματοποιήστε την πρώτη σας αυτοαξιολόγηση όπως αναπτύχθηκε από την TÜV SÜD

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να δημιουργήσω μια αυτοαξιολόγηση για το ξενοδοχείο μου;

Αφού εγγραφείτε, θα λάβετε τον έλεγχο αυτοαξιολόγησης με τα κριτήρια υγιεινής ξενοδοχειακού τομέα της TÜV SÜD. Το εύρος του ελέγχου βασίζεται στις πληροφορίες σας σχετικά με τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου που είναι αποθηκευμένες στο GIATA Drive. Κάθε κτήριο λαμβάνει μια 100% προσαρμοσμένη αυτοαξιολόγηση με βάση τα ουδέτερα κριτήρια υγιεινής ξενοδοχειακού τομέα της TÜV SÜD.

Ποιος εμφανίζει την ετικέτα της staysafe μου;

+ 21.500 επιπλέον κανάλια πωλήσεων σε 74 χώρες

Πότε θα εμφανιστεί η ετικέτα staysafe μου;

Εάν η αυτοαξιολόγηση πραγματοποιηθεί εγκαίρως και επιτευχθεί ένα καθορισμένο ποσοστό, η ετικέτα staysafe εμφανίζεται για 30 ημέρες μέσω του GIATA Drive σε περισσότερα από 21.500 κανάλια πωλήσεων σε 74 χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες, οι OTA, οι μηχανές αναζήτησης, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, οι τράπεζες κλινών (Bedbanks) και οι DMC από όλο τον κόσμο μπορούν να δουν ότι το ξενοδοχείο σας τελεί υπό διαχείριση υγιεινής καθοδηγούμενη από τη διαδικασία.

Screenshots

Περισσότερη ασφάλεια για εργαζομένους και πελάτες, με βάση τα 10 μέτρα υγιεινής της αυτοαξιολόγησης του staysafe


Διεύθυνση

+

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου έχει δεσμευτεί για την υγιεινή και συμμετέχει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση των μέτρων που λαμβάνονται. Το ξενοδοχείο έχει ορίσει σαφείς ευθύνες, διόρισε έναν υπεύθυνο υγιεινής και παρέχει τους πόρους που απαιτούνται για την εφαρμογή του σχεδίου υγιεινής. Η διεύθυνση διασφαλίζει ότι οι ισχύοντες νόμοι, κανονισμοί και απαιτήσεις είναι γνωστοί και εφαρμόζονται.


Σχέδιο υγιεινής και κανόνες απόστασης

+

Με βάση μια ανάλυση κινδύνου, εντοπίζονται περιοχές κινδύνου και δημιουργείται ένα σχέδιο υγιεινής που λαμβάνει υπόψη όλους τους χώρους και τις δραστηριότητες του ξενοδοχείου, περιγράφει σαφείς κανόνες υγιεινής και απόστασης και ελέγχει την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Λαμβάνονται τεχνικά, οργανωτικά και διαρθρωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υγιεινής και την προστασία των πελατών και των εργαζομένων.


Ενημέρωση και επικοινωνία

+

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου υποχρεούται να προβεί σε ανοιχτή και κατανοητή επικοινωνία και πληροφόρηση των πελατών και των εργαζομένων της σχετικά με τους κανόνες υγιεινής και απόστασης, τόσο μέσω σαφώς ορατών όσο και εύκολα κατανοητών σημάνσεων σε σχετικές τοποθεσίες και σημεία πρόσβασης, καθώς και μέσω ψηφιακών μέσων, προσωπικής πληροφόρησης και ανακοινώσεων.


Μέτρα προστασίας της υγείας και υγιεινής για τους πελάτες

+

Η προστασία των πελατών αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα! Το ξενοδοχείο βασίζει το σχέδιο υγιεινής του στο ότι η υγεία των πελατών βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα, όπως κανόνες τήρησης αποστάσεων, προστασία στόματος και μύτης σε δημόσιους χώρους, σαφείς κανονισμούς πρόσβασης ή περιορισμό του αριθμού ατόμων σε ορισμένους χώρους, και όπου είναι απαραίτητο επίσης μείωση ή ακόμη και κλείσιμο μεμονωμένων προσφορών ή/και εγκαταστάσεων και πολλά άλλα.


Υγιεινή χεριών

+

Το τακτικό πλύσιμο των χεριών είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη της εξάπλωσης των παθογόνων.

Το ξενοδοχείο έχει θεσπίσει κανόνες και μέτρα έτσι ώστε οι εργαζόμενοι καθώς και οι πελάτες του ξενοδοχείου να μπορούν να πλένουν και να απολυμαίνουν τα χέρια τους και έχουν τοποθετηθεί υγρά απολύμανσης των χεριών με απολυμαντικό με βάση την αλκοόλη στις πιο σημαντικές εισόδους και περιοχές επαφής των επισκεπτών και των εργαζομένων.


Καθαρισμός και απολύμανση

+

Ενισχύεται και τεκμηριώνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση των δημόσιων χώρων και των συχνά αγγιζόμενων επιφανειών (σημεία επαφής/touchpoints). Το ξενοδοχείο έχει προσαρμόσει προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου, αύξησε τη συχνότητα και εκπόνησε σχέδια απολύμανσης. Μετά την αναχώρηση του πελάτη, το δωμάτιο απολυμαίνεται σύμφωνα με το σχέδιο υγιεινής.


Ασφαλής σίτιση

+

Η σίτιση των πελατών του ξενοδοχείου είναι απαραίτητη και ταυτόχρονα δύσκολη, διότι πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνονται εδώ σε έναν μικρό χώρο. Το σχέδιο υγιεινής πρέπει να ορίζει μέτρα που να επιτρέπουν την υγιεινή ασφαλή σίτιση, π.χ. αλλάζοντας το σχέδιο σίτισης, μειώνοντας τον αριθμό των τραπεζιών και διασφαλίζοντας την ελάχιστη απόσταση, εγκαθιστώντας τοίχους προστασίας από φτέρνισμα και βήχα και περιορίζοντας την αυτοεξυπηρέτηση και τον μπουφέ για τη μείωση της μόλυνσης των τροφίμων.


Μέτρα προστασίας της υγείας και υγιεινής των εργαζομένων

+

Το προσωπικό του ξενοδοχείου πρέπει να προστατευτεί ενεργά καθώς και να προστατεύει τους πελάτες από μολύνσεις. Αυτό απαιτεί υψηλό επίπεδο υγιεινής σε όλους τους τομείς και σε όλες τις δραστηριότητες. Το σχέδιο υγιεινής καθορίζει σαφή μέτρα όπως η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού (π.χ. προστασία στόματος και μύτης), σαφείς κανόνες συμπεριφοράς και απόσταση σε επαφή με τους πελάτες και σε κοινόχρηστους χώρους, κανόνες για το φτέρνισμα και το βήξιμο, την υγιεινή των χεριών και πολλά άλλα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας τους και εάν κριθεί απαραίτητο, πρέπει να πραγματοποιούνται θερμομετρήσεις πριν από την έναρξη της εργασίας.


Κατάρτιση και εκπαίδευση εργαζομένων

+

Όλοι οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά περί υγιεινής και τα συγκεκριμένα μέτρα.

Όλοι οι εργαζόμενοι καθώς και οι διευθυντές του οργανισμού εκπαιδεύονται και καταρτίζονται στα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και στους κώδικες συμπεριφοράς και οι γνώσεις ανανεώνονται τακτικά.

Εκτός από τα βασικά στοιχεία περί υγιεινής, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης μεταφέρει επίσης τα μέτρα από την έννοια της υγιεινής του ξενοδοχείου και προσαρμόζεται στην τρέχουσα κατάσταση και στις συστάσεις των δημόσιων φορέων.


Αντιμετώπιση ύποπτων περιστατικών και ασθενειών

+

Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης ή εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα λοίμωξης παρά την προσοχή που επιδεικνύεται, το σχέδιο υγιεινής καθορίζει σαφή μέτρα για αντίδραση και απομόνωση στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

Υπάρχουν καθορισμένες διαδικασίες για την αναφορά ύποπτων περιπτώσεων λοίμωξης στις τοπικές υγειονομικές αρχές και τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

Twitter

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.
Mehr erfahren

Inhalt laden

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von share.hsforms.com zu laden.

Inhalt laden