Contact us

Хигиенната защита – по-актуална от всякога!

НЕУТРАЛНИ ХИГИЕННИ КРИТЕРИИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, РАЗРАБОТЕНИ ОТ TÜV SÜD

Пандемията от коронавирус засегна силно туристическия бранш и почти напълно го извади от строя. Хотелите, посетителите и туроператорите по света вече търсят надеждни и независими хигиенни критерии, за да предадат усещане за сигурност при следващата си резервация.

Международно признатият контролен институт TÜV SÜD разработи съвместно с GIATA, световния пазарен лидер за информационни услуги в областта на хотелиерството, и Flowtify, германския пазарен лидер за дигитално управление на хигиената, първия по рода си стандарт „staysafe-Label“, който предлага международни браншови критерии за хигиена в хотелите.

Хигиенният стандарт staysafe-Label се базира на подробен списък за самоконтрол, който съдържа не само общи хигиенни предписания, а и конкретни указания при престой в хотел в условията на пандемия, съобразени с препоръките на Световната здравна организация (WHO), Световния съвет за туризъм и пътувания (WTTC) и Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

TÜV SÜD

Как мога да приложа стандарта staysafe Label в моя хотел?

От стандарта staysafe Label Ви делят само четири стъпки:

  • Регистрирайте се към Flowtify 
  • Задайте Вашия идентификационен код GIATA-ID
  • Свалете приложението Flowtify AUDIT App за iOS или Android на Вашия смартфон или таблет
  • Проведете Вашата първа самооценка по стандарта, разработен от TÜV SÜD

Колко време отнема изготвянето на самооценка staysafe за моя хотел?

След регистрацията си ще получите Вашия одит за самооценка с критериите за хигиена в хотелиерството на TÜV SÜD Обхватът на одита зависи от данните за оборудването на Вашия хотел, които се съхраняват в електронната система на GIATA. Така всеки хотел получава самооценка, която се базира на неутралните критерии за хигиена в хотелиерството на TÜV SÜD и е 100% съгласувана с особеностите на хотела.

Къде се вижда моят стандарт staysafe Label

+ 21 500 други маркетингови канали в 74 страни

Кога моят стандарт staysafe Label става видим?

При своевременно провеждане на самооценката и при достигане на определен процент стандартът staysafe Label става видим чрез електронната система на GIATA за 30 дни в над 21 500 маркетингови канали в 74 страни Така гостите, туристическите онлайн-агенции, търсачките, туроператорите, туристическите бюра, базите данни за свободни легла и организациите за управление на дестинации от целия свят ще видят, че във Вашия хотел има контролирано управление на хигиената.

Скрийншотове

Повече сигурност за гостите и персонала благодарение на 10-те хигиенни мерки на самооценката staysafe


Ръководство

+

Ръководството на хотела се задължава да поддържа хигиената и участва в развитието, приложението и постоянното подобрение на взетите мерки. Хотелът е разпределил еднозначно конкретните отговорности, определил е мениджър по хигиената и предоставя необходимите ресурси за приложението на концепцията за хигиена. Ръководството гарантира, че актуалните закони, предписания и задължения са известни на персонала и се спазват.


Концепция за хигиена и правила за дистанция

+

Чрез анализ на риска се идентифицират рисковите области и се съставя хигиенна концепция, която обхваща всички области и дейности на хотела, задава ясни правила за хигиена и дистанция и контролира ефективността на мерките.

Вземат се технически, организационни и строителни мерки, които гарантират спазването на хигиената и предпазват гостите и персонала.


Информация и комуникация

+

Ръководството на хотела се задължава да предоставя на гостите и служителите си открита и разбираема информация и комуникация относно правилата за хигиена и дистанция – както чрез добре видими и разбираеми табла на важните места и подстъпи, така и чрез дигитални медии, лична информация и гласови съобщения.


Защита на здравето и хигиенни мерки за гостите

+

Защитата на гостите е най-висшият приоритет! Хотелът изгражда своята концепция за хигиената така, че здравето на гостите винаги да бъде основният фокус. Тя съдържа мерки като правила за дистанция, носене на предпазни маски в публичните зони, ясни правила за достъп или ограничаване на броя на лицата в определени области; при необходимост също и ограничаване или дори прекратяване на отделни оферти или услуги и много други.


Хигиена на ръцете

+

Редовното миене на ръцете е ефективна мярка за предотвратяване на разпространението на болестотворни причинители.

Хотелът е определил правила и е взел мерки персоналът и гостите да имат възможност да мият и дезинфектират ръцете си. На най-важните входове и контактни зони на гостите и служителите са поставени дозатори за дезинфектант за ръце на алкохолна основа.


Почистване и дезинфекция

+

Почистването и дезинфектирането на публичните зони и често докосваните повърхности (touchpoints) се извършва по-интензивно и се документира. Хотелът е адаптирал своята програма за почистване и дезинфектиране съгласно анализа на риска, повишил е честотата на процедурите и е съставил планове за дезинфекция. След отпътуване на госта стаята се дезинфектира според хигиенния план.


Сигурен кетъринг

+

Предлагането на храна и напитки на гостите е неотменима част от хотелските услуги и в същото време е предизвикателство, тъй като предполага събирането на много хора в тясно пространство. Концепцията за хигиена трябва да конкретизира мерки, които гарантират сигурността на кетъринга, например чрез промяна в концепцията на предлагането, намаляване на броя на масите и осигуряване на минимално разстояние, поставяне на защитни прегради срещу кашляне/кихане и ограничаване на самообслужването и бюфетното предлагане с цел намаляване на риска от замърсяване на хранителните продукти.


Защита на здравето и хигиенни мерки за служителите

+

Служителите на хотела трябва активно да пазят себе си и гостите от инфекции. Това налага поддържането на високи хигиенни стандарти във всички области и при всички дейности. Концепцията за хигиена определя ясни мерки, като носене на предпазни средства (напр. маска за лице), ясни правила за поведение и дистанция спрямо гостите и в публичните зони, правила на етикета при кашляне и кихане, правила за хигиената на ръцете и много други. Служителите трябва да следят здравословното си състояние, евентуално преди работа се проверява телесната температура.


Обучение и инструктаж на персонала

+

Всички служители на хотела трябва да познават основните правила за хигиена и конкретните мерки.

Всички служители, включително и заемащите ръководни длъжности в организацията, преминават обучение и инструктаж във връзка с актуалните хигиенни стандарти, като знанията им периодично се опресняват.

Обученията информират не само за основните правила за хигиена, а и за мерките по концепцията за хигиена на хотела и са адаптирани към актуалната ситуация и препоръките на обществените служби.


Поведение при съмнителни случаи и заболявания

+

Концепцията за хигиена дефинира ясни мерки за реагиране и изолация на територията на хотела в случаите, когато гост или служител на хотела прояви симптоми на инфекция въпреки превантивните мерки.

Има конкретни процедури за съобщаване на предполагаеми случаи на инфекция на местните здравни служби и за предприемане на по-нататъшни действия.