Contact us

Хигиенната защита – по-актуална от всякога!

НЕУТРАЛНИ ХИГИЕННИ КРИТЕРИИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, РАЗРАБОТЕНИ ОТ TÜV SÜD

Пандемията от коронавирус засегна силно туристическия бранш и почти напълно го извади от строя. Хотелите, посетителите и туроператорите по света вече търсят надеждни и независими хигиенни критерии, за да предадат усещане за сигурност при следващата си резервация.

Международно признатият контролен институт TÜV SÜD разработи съвместно с GIATA, световния пазарен лидер за информационни услуги в областта на хотелиерството, и Flowtify, германския пазарен лидер за дигитално управление на хигиената, първия по рода си стандарт „staysafe-Label“, който предлага международни браншови критерии за хигиена в хотелите.

Хигиенният стандарт staysafe-Label се базира на подробен списък за самоконтрол, който съдържа не само общи хигиенни предписания, а и конкретни указания при престой в хотел в условията на пандемия, съобразени с препоръките на Световната здравна организация (WHO), Световния съвет за туризъм и пътувания (WTTC) и Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

TÜV SÜD

Как мога да приложа стандарта staysafe Label в моя хотел?

От стандарта staysafe Label Ви делят само четири стъпки:

  • Регистрирайте се към Flowtify 
  • Задайте Вашия идентификационен код GIATA-ID
  • Свалете приложението Flowtify AUDIT App за iOS или Android на Вашия смартфон или таблет
  • Проведете Вашата първа самооценка по стандарта, разработен от TÜV SÜD

Колко време отнема изготвянето на самооценка staysafe за моя хотел?

След регистрацията си ще получите Вашия одит за самооценка с критериите за хигиена в хотелиерството на TÜV SÜD Обхватът на одита зависи от данните за оборудването на Вашия хотел, които се съхраняват в електронната система на GIATA. Така всеки хотел получава самооценка, която се базира на неутралните критерии за хигиена в хотелиерството на TÜV SÜD и е 100% съгласувана с особеностите на хотела.

Къде се вижда моят стандарт staysafe Label

+ 21 500 други маркетингови канали в 74 страни

Кога моят стандарт staysafe Label става видим?

При своевременно провеждане на самооценката и при достигане на определен процент стандартът staysafe Label става видим чрез електронната система на GIATA за 30 дни в над 21 500 маркетингови канали в 74 страни Така гостите, туристическите онлайн-агенции, търсачките, туроператорите, туристическите бюра, базите данни за свободни легла и организациите за управление на дестинации от целия свят ще видят, че във Вашия хотел има контролирано управление на хигиената.

Скрийншотове

Повече сигурност за гостите и персонала благодарение на 10-те хигиенни мерки на самооценката staysafe


Ръководство

+

Ръководството на хотела се задължава да поддържа хигиената и участва в развитието, приложението и постоянното подобрение на взетите мерки. Хотелът е разпределил еднозначно конкретните отговорности, определил е мениджър по хигиената и предоставя необходимите ресурси за приложението на концепцията за хигиена. Ръководството гарантира, че актуалните закони, предписания и задължения са известни на персонала и се спазват.


Концепция за хигиена и правила за дистанция

+

Чрез анализ на риска се идентифицират рисковите области и се съставя хигиенна концепция, която обхваща всички области и дейности на хотела, задава ясни правила за хигиена и дистанция и контролира ефективността на мерките.

Вземат се технически, организационни и строителни мерки, които гарантират спазването на хигиената и предпазват гостите и персонала.


Информация и комуникация

+

Ръководството на хотела се задължава да предоставя на гостите и служителите си открита и разбираема информация и комуникация относно правилата за хигиена и дистанция – както чрез добре видими и разбираеми табла на важните места и подстъпи, така и чрез дигитални медии, лична информация и гласови съобщения.


Защита на здравето и хигиенни мерки за гостите

+

Защитата на гостите е най-висшият приоритет! Хотелът изгражда своята концепция за хигиената така, че здравето на гостите винаги да бъде основният фокус. Тя съдържа мерки като правила за дистанция, носене на предпазни маски в публичните зони, ясни правила за достъп или ограничаване на броя на лицата в определени области; при необходимост също и ограничаване или дори прекратяване на отделни оферти или услуги и много други.


Хигиена на ръцете

+

Редовното миене на ръцете е ефективна мярка за предотвратяване на разпространението на болестотворни причинители.

Хотелът е определил правила и е взел мерки персоналът и гостите да имат възможност да мият и дезинфектират ръцете си. На най-важните входове и контактни зони на гостите и служителите са поставени дозатори за дезинфектант за ръце на алкохолна основа.


Почистване и дезинфекция

+

Почистването и дезинфектирането на публичните зони и често докосваните повърхности (touchpoints) се извършва по-интензивно и се документира. Хотелът е адаптирал своята програма за почистване и дезинфектиране съгласно анализа на риска, повишил е честотата на процедурите и е съставил планове за дезинфекция. След отпътуване на госта стаята се дезинфектира според хигиенния план.


Сигурен кетъринг

+

Предлагането на храна и напитки на гостите е неотменима част от хотелските услуги и в същото време е предизвикателство, тъй като предполага събирането на много хора в тясно пространство. Концепцията за хигиена трябва да конкретизира мерки, които гарантират сигурността на кетъринга, например чрез промяна в концепцията на предлагането, намаляване на броя на масите и осигуряване на минимално разстояние, поставяне на защитни прегради срещу кашляне/кихане и ограничаване на самообслужването и бюфетното предлагане с цел намаляване на риска от замърсяване на хранителните продукти.


Защита на здравето и хигиенни мерки за служителите

+

Служителите на хотела трябва активно да пазят себе си и гостите от инфекции. Това налага поддържането на високи хигиенни стандарти във всички области и при всички дейности. Концепцията за хигиена определя ясни мерки, като носене на предпазни средства (напр. маска за лице), ясни правила за поведение и дистанция спрямо гостите и в публичните зони, правила на етикета при кашляне и кихане, правила за хигиената на ръцете и много други. Служителите трябва да следят здравословното си състояние, евентуално преди работа се проверява телесната температура.


Обучение и инструктаж на персонала

+

Всички служители на хотела трябва да познават основните правила за хигиена и конкретните мерки.

Всички служители, включително и заемащите ръководни длъжности в организацията, преминават обучение и инструктаж във връзка с актуалните хигиенни стандарти, като знанията им периодично се опресняват.

Обученията информират не само за основните правила за хигиена, а и за мерките по концепцията за хигиена на хотела и са адаптирани към актуалната ситуация и препоръките на обществените служби.


Поведение при съмнителни случаи и заболявания

+

Концепцията за хигиена дефинира ясни мерки за реагиране и изолация на територията на хотела в случаите, когато гост или служител на хотела прояви симптоми на инфекция въпреки превантивните мерки.

Има конкретни процедури за съобщаване на предполагаеми случаи на инфекция на местните здравни служби и за предприемане на по-нататъшни действия.

Twitter

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.
Mehr erfahren

Inhalt laden

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von share.hsforms.com zu laden.

Inhalt laden